Menü Kapat

Astrolojide Doğum Haritası

Astrolojide Doğum Haritası | Blog - Nar Fal

ASTROLOJİDE DOĞUM HARİTASI

Gökyüzündeki olaylara bakarak olacakları yorumlamak tarih boyunca, farklı kültürlerde oldukça yaygındır. Yazılı ilk kaynak, Babiller tarafından milattan önceki dönemlerde yazıldığı tahmin edilen, Mezopotamya kalıntılarında bulunmuştur. O dönemlerde gezegenlerin Tanrı olduğuna ve insanların kaderlerini büyük oranda etkilediğine inanılırdı.

Astroloji ise Eski Yunan’dan başlayıp Büyük İskender dönemine kadar, gezegen ve yıldızların sadece hava durumları hakkında bilgi vermesiyle bilinir. Daha sonra Mezopotamya uygarlıklarının etkileriyle gelişerek günümüze kadar gelmiştir. online fal baktırmak için bize ulaşabilirsiniz.

DOĞUM HARİTASI NEDİR?

Doğum haritası, bir ikinci isim olarak yıldız haritası da anılmaktadır. Yıldız haritası, ‘Astro’ ve ‘logos’ kelimelerinden türetilen astrolojide yorumlanmaktadır. Astro; yıldız, logos; bilgi anlamına gelmektedir. Astroloji, Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin konumlarına göre insanlar üzerindeki etkilerini, kim oldukları, ne olacakları ve duygu durumları gibi konuları inceleyen bir yorumlama sanatıdır.

Herkesin kendine özel doğum haritası vardır. Doğduğunuz yer ve zamana göre Güneş’in, Ay’ın ve gezegenlerin konumları doğum haritanızı oluşturmaktadır. Zaman ve konumun doğru bilinmesi çok önemlidir. Bir dakika bile farklılık gösterebilir. Matematiksel hesaplarla yapılan doğum haritası gezegenlerin konumlarının yanında birbirleri ile olan ilişkilerini; uzaklık ve açılarını da inceler.

DOĞUM HARİTASI SİZE NE KAZANDIRIR?

Doğum haritanız size hayatınız, görünüşünüz, yetenekleriniz gibi bir çok konuda bilgi verir. Doğum haritası üzerinden yola çıkılarak belli tekniklerle geleceğiniz hakkında da yorumlar yapılabilir. Bu sayede hangi dönemlerde nasıl hareket etmeniz gerektiğine daha bilinçli bir şekilde karar verebilirsiniz. İlişki haritası sayesinde doğru arkadaşı veya eşi seçebilir, çocukken çıkarılan doğum haritasıyla geleceğinizi daha sağlam kurabilirsiniz.

Astrolojide Doğum Haritası | Blog - Nar Fal
Astrolojide Doğum Haritası | Blog – Nar Fal

DOĞUM HARİTASI NASIL YORUMLANIR?

Doğum haritası çevresinde burçların olduğu bir daire içinde şekillendirilir. Güneş, Ay ve gezegenlerin sembolleri dairenin içine yerleştirilir. Sembollerin toplanma alanlarına göre farklı yorumlar yapılır.

Astrolojide 12 burç bulunur. Doğum haritası; bu burçlardan,  yükselen burcunuzdan, burçların hangi gezegende olduğundan, gezegenlerin konumlarının birbirleriyle uyumlarından ve astrolojide ev diye adlandırılan 12 alandan oluşturulur.

Yükselen burcunuz, karakter özelliklerinizi ve yeteneklerinizi anlatır. Bir nevi dışardan nasıl göründüğünüzü, sizin dünyayı nasıl gördüğünüzü anlatır.

Burçların hangi gezegende olduğu, motivasyonunuzu ve rollerinizi tanımlar. Her gezegenin bir enerjisi vardır, Burçlar da bu enerjilerin kişilere yansımasıdır.

Gezegenlerin birbiriyle uyumu, var olan enerjilerinin harekete geçip sizi etkileyip etkilemeyeceğini gösterir.

Gezegenlerin hangi evde oldukları ise sahip oldukları enerjinin kişinin üzerinde yarattığı etkinin nasıl olacağını gösterir.

İlgili yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir