Menü Kapat

KAHİNLİK VE TARİHİ

KAHİNLİK - Blog - Nar Fal

KAHİNLİK NEDİR ?

Kahinlik, tarihi çok eskilere dayanan, hemen hemen her uygarlığın önem verdiği bir konudur. Gerçekleşecek olayları bazı yöntemlerle önceden bilmeye çalışılan bir uzmanlık alanıdır. Çok fazla yazılı bilgi olmamasına rağmen bazı uygarlıklarda yapılan çalışmalar günümüze kadar gelmiştir.

Kâhinlik çalışmalarının en bilinenleri, Antik Yunan’daki ve bilgilerinin büyük kısmını Etrüsklerden ve eski Yunanlardan alan Romalılardaki uygulamalardır. Türk-islam kültüründe de kahinliğe oldukça önem verilmiştir.

ANTİK YUNAN’DA KAHİNLİK

Antik Yunanda kahinlik çalışmaları, daha çok Apollon Tapınakları’nın olduğu Oralk merkezlerinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Eski Yunanca’da mantika, kehanet anlamına gelmektedir. Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır. Oneirokritai; haber veren rüyaların yorumu, manteuma veya orak; transa dayalı hikmetli sözler ve bunlardan anlam çıkarma, egkoimesis; istihare ve nekromansi; bedensiz varlıklardan bilgi alma olarak değerlendirilen çalışmalar doğal mantikanın içinde yer alırken, fallar yapay mantikanın içinde yer alırdı.

Antik Yunan’da kahinler tıp, bitki bilimi ve büyü çalışmaları gibi birçok alanda görev alırlardı. Ancak kahinlerin en önemli görevi savaş zamanlarında orduyla beraber savaşa katılıp, kendilerinin yarattıkları bir alanda tanrılarla iletişime geçerek, tanrıdan gelen haberleri orduya iletmekti.

ROMA’DA KAHİNLİK

Romalılarda Yunanlılar gibi kahinlik çalışmalarında Etrüsklerden etkilenmişlerdir. Eski Roma kâhinliğinde önemli olan üç terim vardır. Signa; çeşitli yollarla gelen ilâhî mesajlar, omina; içerdiği ilâhî mesajı anlamak için anlam çıkarılan insan sözü, prodigia; kendilerinden anlam çıkarılan olağanüstü doğa olaylarıdır.

Roma’ kahinler ve kehanetler toplumun her kesimi için oldukça önemliydi. Bir sorun olduğu zaman kahinlerin fikri alınmadan karar verilmezdi.

TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNDE KAHİNLİK

türk islam kültüründe kahinlik

Türk-İslam tarihinde kahinler sufilik terbiyesiyle büyümüş ve Şamanist inisiyasyondan geçmiştir. İlk başlarda geleceğin merak edilmesiyle ortaya çıkmıştır. İslam öncesinde kahinlerin dini ritüelleri yönetme ve kehanetler de bulunma gibi görevleri vardı ve halk tarafından hep saygı duyulan kişilerdi. İslamiyet’ten sonra kahinler gelecekten haber verme görevlerine falcılara bırakmışlardır.

https://www.instagram.com/nar_fal/reels/

İlgili yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir