" />

Doğum Haritası Yorumlama Tarihçe

    Gök yüzündeki olaylara bakarak olacakları yorumlamak tarih boyunca, toplumlarda oldukça yaygındır. Yazılı ilk kaynak, Babiller tarafından M.Ö 1600 yıllarında yazıldığı tahmin edilen, Mezapotamya kalıntılarında bulunmuştur. Mezapotamya uygarlıklarında gezegenlerin tanrı olduğuna ve insanların kaderlerini büyük oranda etkilediğine inanılırdı.
    Astroloji ise Eski Yunan'dan başlayıp Büyük İskender dönemine kadar, gezegen ve yıldızların sadece hava durumları hakkında bilgi vermesiyle bilinir. Daha sonra Mezapotamya uygarlıklarının etkileriyle gelişerek günümüze kadar gelmiştir.

Doğum Haritası nedir?

    Doğum haritasına yıldız haritasıda denmektedir. Yıldız haritası, 'Astro' ve 'logos' kelimelerinden türetilen astrolojide yorumlanmaktadır. Astro; yıldız, logos; bilgi anlamına gelmektedir. Astroloji, Güneş, Ay ve gezengenlerin konumlarına göre insanlar üzerindeki etkilerini, kim oldukları, ne olacakları ve duygu durumları gibi konuları inceleyen bir bilim dalıdır.
    Herkesin kendine özel doğum haritası vardır. Doğduğunuz yer ve zamana göre Güneşin, Ayın ve gezegenlerin konumları doğum haritanızı oluşturmaktadır. Zaman ve konumun doğru bilinmesi çok önemlidir. Bir saat bile farklılıklar gösterebilir. Matematiksel hesaplarla yapılan doğum haritası gezegenlerin konumlarının yanında birbirleri ile olan ilişkilerini; uzaklık ve açılarınıda inceler.
Doğum haritası size ne kazandırır?
    Doğum haritanız size hayatınız, görünüşünüz, yetenekleriniz gibi bir çok konuda bilgi verir. doğum haritası üzerinden yola çıkılarak belli tekniklerle geleceğiniz hakkında da yorumlar yapılabilir. Bu sayede hangi dönemlerde nasıl hareket etmeniz gerektiğine daha bilinçli bir şekilde karar verebilirsiniz. İlişki haritası sayesinde doğru arkadaşı veya eşi seçebilir, çocukken çıkarılan doğum haritasıyla geleceğinizi daha sağlam kurabilirsiniz.

Doğum haritası yorumlama nasıl yorumlanır?

    Doğum haritrası bir daire içinde şekillendirilir. Güneş, Ay ve gezegenlerin sembolleri dairenin içine yerleştirilir. Sembollerin toplanma alanlarına göre farklı yorumlar yapılır. Gezegenlerin haritanın sol tarafında yoğunlaşmış olması kişinin subjektif bir yapıda olduğu, durumları kendine göre değerlendirdiği anlamına gelirken yoğunlaşmanın sağ tarafta olması, karar almada ikinci kişilerin etkili olduğu anlamına gelir. Eğer yoğunlaşma alt tarafta ise kişi içe dönük, üst tarafta ise dışa dönük bir yapıya sahiptir.
    Astrolojide 12 burç bulunur. doğum haritası analizi; bu burçlardan, yükselen burcunuzdan, burçların hangi gezegende olduğundan, gezegenlerin konumlarının birbirleriyle uyumlarından ve astrolojide ev diye adlandırılan 12 alandan oluşturulur.
    Yükselen burcunuz, karakter özelliklerinizi ve yeteneklerinizi anlatır. Bir nevi dışardan nasıl göründüğüzü, sizin dünyayı nasıl gördüğünüzü anlatır.
    Burçların hangi gezegende olduğu, motivasyonunuzu ve rollerinizi tanımlar. Her gezegenin bir enerjisi vardır, Burçlarda bu enerjilerin kişilere yansımasıdır.
    Gezegenlerin birbiriyle uyumu, varolan enerjilerinin harekete geçip sizi etkileyip etkilemeyeceğini gösterir.
    Gezegenlerin hangi evde oldukları ise sahip oldukları enerjinin kişinin üzerinde yarattığı etkinin nasıl olacağını gösterir.

Gerçek Fal Telefon Hattı Gerçek Fal Whatsapp Hattı Gerçek Fal ve Gerçek Falcı instagram