Durugörü Falı Nedir?

    durugörü,vücuttaki altı çakradan biri olan ve iki göz arasında bulunan auranın duyu organlarına ihtiyaç duymaksızın kullanılmasıyla madde ötesi algıya ulaşılmasıdır.
    Durugörü doğuştan gelen bir yetenk olabileceği gibi çeşitli metitasyon teknikleriyle sonradan edinilebilen bir yetenek de olabilir. Madde boyutunda etki eden faktörlerin devre dışı bırakıldığı durugörü mistisizmde 'üçüncü göz' olarak da adlandırılır.

Durugörü Falı Nasıl Bakılır ?

    Durugörü meditasyon anında duyu organlarının devre dışı bırakılıp altı çakranın da açılmasıyla yarı trans halinde tam odaklanmayla girilen bir evredir. Odaklanma anında ortam sessiz ve ışıktan arındırılmış olması gerekir. Çeşitli tütsüler ve odada yakılan mum meditasyonu hızlandırır. Uzmanlaşmış bir medyum tüm bu ritüeller olmaksızın her ortamda durugörü evresine geçiş yapabilir.
    Parapsikologlar durugörüyü dört ana gruba ayırmışlardır.

Durugörü Falı Kaç Çeşittir ?

    Parapsikologlar durugörüyü dört ana gruba ayırmışlardır.
    1. Gizligörü: Gözlerin kapatılmasıyla ruhsal algının açılmasıyla tam bir trans halindeyken gerçekleşir.
    2. Telepatik Durugörü: Kişinin telepati yeteneğini kullanarak girdiği görüdür.
    3. Zaman Ötesi Durugörü: Zaman ve mekan olgusundan uzaklaşarak elde edilen görüdür. Bu görü yöntemiyle hem geçmiş hem de gelecek görülebilir.
    4.Uzakgörü: Duyu organlarının ötesinde bir algıya ulaşılarak elde edilen görüdür.

Gerçek Fal Telefon Hattı Gerçek Fal Whatsapp Hattı Gerçek Fal ve Gerçek Falcı instagram