Kurşun Döküm Tarihçe

    Temeli antik dönemlere kadar dayandığı düşünülmektedir. Bulgular kurşun dökme ritüelinin Türklerin anaerkil dönemiyle bağlantılı olduğunu gösterir. Özellikle kurşun döken kişinin kadın olma zorunluluğu ve ritüelin gerçekleştirilme şeklinin şaman geleneklerine benzerliği buna kanıt olarak gösterilebilir.
    kurşun döküm ritüeli ile ilgili en kesin kanıt Oluz Höyük Kazısında çıkarılan bulgulardır. Oluz Höyük kazılarında bulunan işleme uğramış kurşun kalıntıları; günümüzde kurşun dökme ritüelinde kurşunun uğradığı değişimlerle birebir uyumludur. Ayrıca yöre halkının hala bu geleneği alaylı olarak devam ettirmesi kuşaktan kuşağa aktarılıyor olması kurşun dökmenin kültürel bir miras olduğuna işaret eder.
    Oluz Höyük kazılarında bulunan kurşun kalıntıları 2500 yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Bu durum kurşun dökme geleneğinin dünyada kanıtlanmış olan en eski dönemi olarak gösterilebilir.

Kurşun Dökme Ritüelini Kimler Yapabilir?

    Kurşun dökme işlemi herkes tarafından yapılamaz. Ritüeli yapan kişinin 'OCAKLI' olması gerekir. Ocaklı demek kurşunu döken kişinin öteden beri ailesinde kurşun döken birinin olması ve bu işin bir çeşit görev teslimi şeklinde yapılmış olması durumudur. Eğer kurşun dökmek için ocaklı biri bulunamazsa 'İZİNLİ' biri devreye girebilir. İzinli, ocaklı sayılan bir kişiden birebir destur alan ve ritüeli gerçekleştirmesini bilen kişidir. 'OCAKLI' ya da 'İZİNLİ' olmayan kişi kurşun dökemez.

Kurşun Nasıl Dökülür?

    Gereken meteryaller 250-300 gram kurşun, kurşunu eritmek için derin bir kepçe, kişinin başının üstüne örtmek için peştamal, derin bi su kabıdır.
    Kepçenin içerisine konulan kurşun ateşin üzerine oturtulur ve kurşun eritilir. Hastanın başının üzerine büyük bir örtü gerilir.Derin su kabının içerisine gereken dualar okunarak su dökülür. Erimiş kurşun hastanın başı üzerinde tutulan su dolu kabın içerisine birden dökülür. Kurşunu döken kişi işlemi gerçekletirirken besmele çeker ve ''Benim elim değil, Fatma anamızın eli.'' diyerek işlemi tamamlar. Sonrasında suyun içine dökülen katılaşmış kurşun sudan alınıp yeniden kepçenin içerisine konur ve tekrardan eritilir. Bu kez eritilmiş kurşun hastanın göbeği üstünde su dolu kaba dökülür. İşlem ayaklar üzerinde tekrarlanır.
    Kurşun dökme işleminde üç kez tekrarlanan ritüellerde suyun içinden alınan katılaşmış kurşun şekline göre her dafasında kurşunu döken kişi tarafından yorumlanır. Kurşunun aldığı şekiller hastanın durumu hakkında bilgiler verir ve kurşun dökme işlemi içerisinde hastanın üzerindeki nazar ve kötü enerji kurşuna geçer ve hasta rahatlar.
    Suyun içine dökülen ve katılaşan kurşun iğne ve çok parçalı şekildeyse bu hastanın üzerindeki kötü enerjinin ve nazarın boyutunu gösterir. Kurşun üzerinde düz balon gibi alanlar oluşmussa bu hastanın temiz kalpli olduğunu ve kısa zamanda feraha kavuşacağına işaret eder.

Gerçek Fal Telefon Hattı Gerçek Fal Whatsapp Hattı Gerçek Fal ve Gerçek Falcı instagram