Menü Kapat

TAROT FALI VE OKÜLTİZM

TAROT FALI VE OKÜLTİZM | Blog - Nar Fal

TAROT FALI VE OKÜLTİZM

Tarot falıyla ilgiliyseniz, tarotun hem astrolojiyle hem de  okültizmle ilişkili olduğunu duymuşsunuzdur. Birbirinden ayrı zannedilen bu öğretiler aslında birbirleriyle iç içe geçmiş dallardır ve birbirlerini tamamlarlar.

en çok tercih edilen fal çeşitleri arasında ilk sıralarda yer alan tarot falı , kendine özgü alt dallarıyla isterseniz bünyemizdeki fal mekanlarına giderek gerçek fal hizmeti alabilirsiniz; isterseniz de online fal hizmetinde de faydalanabilirsiniz. 

OKÜLTİZM NEDİR?

Okültizm, evrendeki gizli bilgilerin bilimsel yöntemler dışında araştırılması yolunu seçen bir nevi felsefe öğretisidir. Okültizme göre doğaüstü diye bir şey yoktur her şey bir bütündür ve evrendir. Ancak okült öğretiler bilimin açıklamakta yetersiz kaldığı insan algısının dışındaki doğa yasalarını anlamlandırmaya çalışmakla ilgilenir.

Alt dalları olarak astroloji, Numeroloji, falcılık ( tarot falına bak ), parapsikoloji gibi bilim dışı metotları sayabileceğimiz okültizmde, duyum ötesi algı akıl veya rasyonel düşünceden üstün tutulur. Empirik bir yaklaşım burada söz konusu değildir. 

OKÜLTİZM VE EZOTERİZM

Ezoterizme göre dünyada  herkese açık ve anlaşılmaya müsait olan bilgilerin yanında, her insanın algılamasının mümkün olmadığı, karmaşık bilgiler vardır. Bazı okültistlere göre okültizm aynı zamanda ezoterizmdir ancak bu genel anlamda kabul bulmaz. Zira okültizm ezoterizme kıyasla çok daha dar bir alanı kapsar. Bununla birlikte modern bilimler de tarihte okült öğretilerden yola çıkılarak bulunmuştur. 

TAROTTAKİ OKÜLTİST ÖĞRETİ

Tarot, çok eski çağlardan bu yana Okültistler tarafından ilgiyle incelenmiş. Eski Mısır’dan veya çok daha eski bir bilgelikten kaynaklanan Okült bilgilerin sembolik öğretisi Tarot kartlarındaki çizimler ile başlamıştır. Kartlarda  hayatı meydana getiren 4 ana element hava, su, toprak ve ateşin işlenmiş olması Okültizm’in ilkeleriyle uyum sağlamaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere, Tarot ezoterik değil okült kapsamlıdır. Çünkü tarot fal çeşitleri içinde yer alır. İçerisinde kehanet barındırır, geleceğe yönelik tahminlerde bulunur. Ayrıca tarottaki semboller bilinçdışıyla çok yakın bir ilişki içerisinde olduğundan insan ruhsallığına ilişkin derin bilgiler verir ve bu sebeplerden ötürü okültizmim içindedir.

Sen de fal baktırmak ve bu büyülü dünyaya dahil olmak istiyorsan tarot falı baktır ancak öncesinde bize ulaş!

İlgili yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir